0983.100.233

Phần mềm xem lịch sử máy tính

  

Phần mềm xem lịch sử máy tính

Nền tảng: Ứng dụng chạy ngầm windows Tiện ích
4.80 out of 5 ( 10)
Gọi để biết giá.

Mô tả

Khách hàng của chúng tôi là một công ty có nhiều máy tính. Họ muốn phần mềm giúp họ bảo mật và kiểm soát thông tin với các tính năng như bên dưới

Tính năng

  • Ghi lại lịch sử cắm usb vào và rút usb ra.
  • Ghi lại lịch sử cài đặt và tháo gỡ phần mềm.
  • Ghi lại lịch sử sử dụng các chương trình phần mềm trên máy.
  • Truy vấn và thống kê các thao tác trên máy.
  • Xuất thông tin ra tập tin excel