0983.100.233

Phần mềm tìm kiếm sản phẩm ebay

  

PHẦN MỀM TÌM KIẾM SẢN PHẨM TRÊN EBAY

Nền tảng: Ứng dụng web.Phần mềm quản lý
4.80 out of 5(10)
Gọi để biết giá.

Mô tả

Hệ thống phần mềm giúp khách hàng tìm kiếm sản phẩm được bán trên các trang thương mại điện tử như ebay, cragslist... theo từ khóa, thời gian, khu vực địa lý định sẵn.

Tính năng

  • Quản lý thông tin tìm kiếm, bao gồm: trang nào, từ khóa gì, và định thời gian tìm bao lâu.
  • Tự động tìm kiếm dữ liệu theo cài đặt, lưu dữ liệu về máy chủ cơ sở dữ liệu.
  • Hiển thị danh sách sản phẩm mới, báo chuông nhắc nhỡ.
  • Lưu trạng thái đã xem và mua hàng của nhân viên khác.
  • Quản lý người dùng, phân quyền người dùng.