0983.100.233

PHẦN MỀM TĂNG TRAFFIC CHO WEBSITE THEO TỪ KHÓA

  

PHẦN MỀM TĂNG TRAFFIC CHO WEBSITE THEO TỪ KHÓA

Nền tảng: Ứng dụng web, windows desktop.Phần mềm quản lý
4.80 out of 5(10)

TÍNH NĂNG

Phần mềm có những tính năng sau:
  • Chạy liên tục tìm theo từ khóa ngẫu nhiên trong danh sách từ khóa định sẵn.
  • Kết nối đến phần mềm proxy để đổi địa chỉ IP tránh bị phát hiện spam.
  • Trước khi thực hiện thao click, phần mềm sẽ click vào các trang có chỉ số cao hơn và click sau đó quay trở về trang chính.
  • Có thể liên kết với các máy tính, điện thoại khác nhau để chạy tránh bị phát hiện.
  • Giải pháp tự động này có thể ứng dụng qua Youtube và Instagram view