0983.100.233

Phần mềm quản lý vật tư công trình

  

PHẦN MỀM QUẢN LÝ VẬT TƯ CÔNG TRÌNH

Nền tảng: Ứng dụng web.Phần mềm quản lý
4.80 out of 5(10)

Khi công ty có nhiều công trình, việc quản lý vật tư cho công trình không phải là vấn đề đơn giản. Từ quy trình dự toán vật tư ban đầu, yêu cầu vật tư, đặt hàng, xuất công trình, công trình xuất cho các đội thi công, công nợ nhà cung cấp... Vì thế hệ thống quản lý vật tư công tình, là giải pháp tối ưu cho quý khách. Phiên bản web chạy trực tuyến, để các công trình ở xa văn phòng có thể tao yêu cầu vật tư khi cần. Với các chức năng phân quyền chặt chẻ, linh động giúp quý khách quản lý tốt vật tư của mình. Và hơn nữa, quý khách có thể xem báo cáo dữ liệu bất cứ ở đâu, khi nào chỉ bằng điện thoại, máy tính bảng, laptop.

Tính năng phần mềm

Quản lý nội bộ

 • Quản lý vật tư, nhóm vật tư, đơn vị vật tư.
 • Quản lý công trình, đội công trình.
 • Quản lý nhà cung cấp.
 • Quản lý nhân viên, thông tin đăng nhập.
 • Quản lý phân quyền người dùng,truy cập.

Nghiệp vụ công trình

 • Dự toán vật tư công trình khi khởi công.
 • Tạo yêu cầu vật tư về công ty, In phiếu.
 • Nhập vật tư về kho công trình, in phiếu.
 • Xuất vật tư cho đội thi công, in phiếu.
 • Quyết toán vật tư công trình khi kết thúc.

Nghiệp vụ mua hàng

 • Duyệt yêu cầu vật tư, đặt hàng.
 • Nhập hàng về kho công ty, in phiếu nhập.
 • Xuất vật tư cho công trình, in phiếu xuất.
 • Quản lý công nợ, trả nợ nhà cung cấp.
 • Quản lý nhật ký xuất nhập chi tiết vật tư.