0983.100.233

Phần mềm quản lý suất ăn

  

Phần mềm quản lý suất ăn

Nền tảng: Ứng dụng windows Tiện ích
4.80 out of 5 ( 10)
Gọi để biết giá.

Mô tả

Khách hàng của chúng tôi là một xưởng công nghiệp lớn, với nhiều công nhân. Họ cần một hệ thống phần mềm quản lý suất ăn công nhân bằng cách quẹt thẻ chấm công (thẻ từ mifare) với các tính năng.

Tính năng

  • Tích hợp với hệ thống quản lý nhân sự.
  • Mỗi khi nhân viên quét thẻ, hệ thống báo hợp lệ, trùng thẻ hoặc thẻ không hợp lệ bằng âm thanh.
  • Thông tin suất ăn được lưu vào cơ sở dữ liệu.
  • Ban giám đốc truy vấn và thông kê các suất ăn theo thời gian.
  • Xuất dữ liệu ra tập tin excel.