0983.100.233

Phần mềm Quản Lý Spa

  

Mô tả

 • Tên gọi: PHẦN MỀM QUẢN LÝ SPA
 • Tên tiếng Anh: Spa Management System (SMS)
 • Nền tảng: Ứng dụng web, windows.
 • Phân loại: Phần mềm quản lý
 • Đánh giá:
  4.80/5(298)
Nền tảng: Ứng dụng web, windows desktop.Phần mềm quản lý

Tính năng phần mềm

Áp dụng cho

 • Cơ sở spa.
 • Phòng khám mini.
 • Phòng khám nha khoa.
 • Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp.
 • Quản lý chăm sóc khách hàng.

Lợi ích

 • Chăm sóc khách hàng tốt hơn.
 • Theo dõi quá trình điều trị khách hàng.
 • Quản lý nhân viên/nhân sự phù hợp.
 • Quản lý tồn kho thuốc/mỹ phẩm chính xác.
 • Kinh doanh hiệu quả hơn.
 • Thống kê báo cáo dữ liệu dễ dàng.

Nhóm khách hàng

 • Quản lý thông tin khách hàng.
 • Lịch sử mua hàng.
 • Lịch sử điều trị.
 • Nhắc nhỡ: sinh nhật, sản phẩm sắp hết.

Nhóm booking

 • Tạo booking cho khách hàng: ngày giờ, nhân viên.
 • Tạo toa điều trị cho khách hàng.
 • Ghi nhận số ca liệu trình của nhân viên.
 • Tự động chọn phòng, nhân viên kỹ thuật.

Sản phẩm - dịch vụ

 • Thông tin sản phẩm.
 • Định lượng sản phẩm trong dịch vụ.
 • Định giá bán.
 • Nhắc nhỡ số lượng tồn kho.

Nhóm Nhân viên

 • Thông tin nhân viên.
 • Phân quyền, bảo mật.
 • Quản lý lịch nghỉ nhân viên.
 • Tính lương nhân viên, bảo hiểm, ca liệu trình.

Tính năng khác

 • Chốt giao dịch, an toàn dữ liệu.
 • Truy vấn, báo cáo, thống kê biểu đồ trực quan.
 • Xuất dữ liệu sang tập tin excel, word, pdf.
 • Gom nhóm, lọc dữ liệu linh hoạt như excel.