0983.100.233

Phần mềm quản lý sản xuất gia cầm

  

Phần mềm quản lý sản xuất gia cầm

Nền tảng: Ứng dụng chạy windows Tiện ích
4.80 out of 5 ( 10)
Gọi để biết giá.

Mô tả

Khách hàng của chúng tôi là một cơ sở thu mua, sản xuất, giết mổ gia cầm.

Tính năng

  • Quản lý khách hàng, công nợ khách hàng.
  • Quản lý các trại, chi phí đầu tư vốn, con giống, y tế, và số gia cầm đầu ra.
  • Quản lý giao dịch, mua, bán tiền lãi giao dịch.
  • Quản lý nhà cung cấp, công nợ, chiết khấu.
  • Tính lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  • Mô hình máy chủ cơ sở dữ liệu từ xa, có thể truy xất dữ liệu ở bất kỳ nơi nào.