0983.100.233

Phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP)

  

PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP ERP

Nền tảng: Ứng dụng web, windows desktop.Phần mềm quản lý
4.80 out of 5(10)

Phần mềm quản lý doanh nghiệp là sự lựa chọn tốt cho những doanh nghiệp thương mại, dịch vụ và sản xuất. Giá trị cốt lõi của sản phẩm này là kết nối các bộ phận với nhau trong một cơ sở dữ liệu duy nhất được phân quyền chặt chẽ. Những thao tác tạo báo giá, hợp đồng chính xác và nhanh chóng, tăng lợi thế cạnh tranh với đối thủ. Các nghiệp vụ quản lý khác như kho, tài chính, nhân sự, tạo báo cáo công việc hàng ngày cho nhân viên, quản lý lịch sử chăm sóc khách hàng CRM... và các tính năng ưu việc khác dành cho doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể yêu cầu thêm bất cứ tinh năng nào cần thiết cho doanh nghiệp của mình, với khoản chi phí hợp lý nhất. Chỉ có ở YOUSOFT VIỆT NAM.

Tính năng phần mềm

Áp dụng cho

 • Quản lý kho hàng, kho bãi, sản xuất.
 • Quản lý tài chính doanh nghiệp.
 • Quản lý hành chính, nhân sự.
 • Quản lý báo giá, hợp đồng.

Nhóm khách hàng

 • Quản lý thông tin khách hàng.
 • Quản lý lịch sử chăm sóc khách hàng.
 • Quản lý công nợ khách hàng
 • Thống kê khách hàng tiềm năng.

Nhóm báo giá hợp đồng

 • Cấu hình giá sản phẩm, dịch vụ.
 • Tạo báo giá theo yêu cầu.
 • Tạo hợp đồng từ báo giá.
 • Quản lý dự toán lãi lỗ dự án.

Nhóm tài chính

 • Thu chi nội bộ công ty.
 • Quản lý quỹ, tài khoản tiền công ty
 • Thống kê lãi lỗ theo tháng
 • Lập kế hoạch tài chính

Nhóm kho

 • Quản lý nhập, xuất, tồn kho.
 • Quản lý nguyên vật liệu, thành phẩm.
 • Kiểm kê, định giá thất thoát.
 • Xem lịch sử xuất nhập chi tiết.

Nhóm Nhân sự

 • Quản lý nhân viên.
 • Quản lý chấm công, tính lương.
 • Quản lý phép năm, nghỉ phép.
 • Tính lương, tạm ứng lương.

Nhóm hành chính

 • Yêu cầu duyệt, duyệt hồ sơ
 • Khen thưởng/khiển trách
 • Báo cáo công việc hàng ngày
 • Góp ý, khó khăn

Nhóm báo cáo

 • In đề nghị thanh toán.
 • In phiếu nghiệm thu dự án
 • IN bảng lương tháng
 • In bảng chấm công

Tích năng khác

 • Yêu cầu duyệt, xét duyệt online
 • Thông báo tới người phụ trách bằng email, SMS
 • Phân quyền truy cập dữ liệu xem, thêm, sửa, xáo dữ liệu
 • Import export dữ liệu qua lại với excel file