0983.100.233

Phần mềm quản lý cán bộ công chức

  

Phần mềm quản lý cán bộ công chức

Nền tảng: Window, webPhần mềm quản lý
5 (10)
Gọi để biết giá.

Mô tả

Phần mềm giúp sở nội vụ của một thành phố quản lý đầy đủ thông tin về cán bộ, công chức của họ.

Tính năng

  • Quản lý hồ sơ theo mẫu 2C - BNV/2008.
  • Quản lý ngân hàng mã cán bộ công chức.
  • Tìm kiếm, xuất thông tin ra excel.
  • Scan lưu trữ bản viết tay.
  • Quản lý người dùng, phân quyền người dùng.
  • Bảo mật dữ liệu qua điện toán đám mây.