0983.100.233

Phần mềm lấy thông tin facebook user/comment

  

PHẦN MỀM DÒ THÔNG TIN FACEBOOK USER

Nền tảng: Ứng dụng web, windows desktop, điện thoại.Phần mềm quản lý
4.80 out of 5(10)

BỐI CẢNH HIỆN TẠI

Anh chị đã chạy quảng cáo hiệu quả trên facebook. Có nhiều người like, comment... Nhưng anh chị muốn:
  • Thống kê số lượng người like/comment trong một cuộc hội thoại, quảng cáo.
  • Gửi tin nhắn facebook hàng loạt từ phần mềm.
  • Lọc địa chỉ email, số điện thoại nếu có từ comment.
  • Gửi lời mời kết bạn về fanpage, hoặc fangroup của mình.

Chúc mừng các anh chị, giải pháp trên đã được ứng dụng thành công bởi các chuyên gia marketing trên facebook.

Mời anh chị xem qua tính năng: