0983.100.233

Phần mềm hỗ trợ mua hàng

  

Phần mềm hỗ trợ mua hàng nước ngoài

Nền tảng: Phần mềm nhúngPhần mềm quản lý
5 (10)
Gọi để biết giá.

Mô tả

Khách hàng của chúng tôi có một cửa hàng thời trang online bán hàng nước ngoài. Phần mềm giúp cho khách hàng của họ có thể tham khảo thông tin sản phẩm, giá cả bằng Tiếng Việt ngay trên trang nước ngoài. Khi bấm nút mua hàng, phần mềm sẽ chuyển về giỏ hàng Việt Nam.

Tính năng

  • Dịch thông tin sản phẩm tự động sang tiếng Việt trên trang nước ngoài.
  • Dịch giá theo tỷ lệ khách hàng cung cấp.
  • Xem giỏ hàng hiện tại.
  • Mua hàng từ trang nước ngoài.
  • Quản lý người dùng, phân quyền người dùng.