0983.100.233

Phần mềm giao tiếp PMS - Khóa cửa

  

Phần mềm giao tiếp PMS và khóa cửa khách sạn

Nền tảng: Ứng dụng chạy ngầm Tiện ích
4.80 out of 5 ( 10)
Gọi để biết giá.

Mô tả

Hệ thống quản lý khách sạn 5 sao của khách hàng cần giao tiếp với một hệ thống mã hóa thẻ phục vụ cho việc khóa/mở khóa cửa động.

Tính năng

  • Tạo dịch vụ lắng nghe kết nối TCP/IP từ hệ thống khách sạn PMS.
  • Phân tích gói tin dưới định dạng XML.
  • Dịch gói tin sang tín hiệu của hệ thống khóa cửa tự động.
  • Truyền lệnh khóa, mở khóa, mã hóa thẻ đến hệ thống khóa.
  • Hệ thống vận hành kết nối TCP/IP, multithread.