0983.100.233

GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT AN NINH, BÁO ĐỘNG NHÀ XƯỞNG

  

GIẢI PHÁP CHẤM CÔNG, KIỂM SOÁT AN NINH, BÁO ĐỘNG NHÀ XƯỞNG

Nền tảng: Ứng dụng web, windows desktop, điện thoại.Phần mềm quản lý
4.80 out of 5(578)

Hiện tại ANH/CHỊ đang mong muốn:

 • Kiểm soát chặt chẽ các lượt ra vào của nhân viên, công nhân trong nhà xưởng?
 • Được báo động khi có một xự đột nhập bất thường qua báo động, điện thoại?
 • Phân từng nhóm quyền được ra/vào ở một số cửa nhất định?
 • Hiển thị một cái nhìn toàn cảnh (Dashboard) các trạng thái cửa hiện tại trên một layout (sơ đồ tổng thể) của Đơn vị mình?

Chúc mừng anh chị đã tìm đúng chỗ. Bởi vì các đơn vị, tập đoàn lớn như Mekong Energy, VUS, ECCO VIETNAM... đã từng có những mong muốn đó. Và hiện giờ, với giải pháp bên dưới đây của chúng tôi, Họ đã hài lòng và gặt hái lợi ích vô cùng. Giải pháp kiểm soát toàn diện cho một doanh nghiệp, nhà xưởng bao gồm: chấm công khuôn mặt, vân tay, thẻ RFID... phân quyền truy cập vào các cổng, cửa khu vực bảo mật.

Mời anh chị xem qua tính năng:

Giải pháp 4

Tính năng phần mềm

Áp dụng cho

 • Quản lý nhà xưởng, xí nghiệp
 • Quản lý chấm công.
 • Phân quyền kiểm soát an ninh cửa.
 • Báo động, khẩn cấp.

Phân quyền kiểm soát cửa

 • Mỗi cửa được bố trí một thiết bị kiểm soát.
 • Phân quyền các cửa cho phép cho một nhóm quyền, trong khoảng thời gian.
 • Lưu lại lịch trình ra vào của từng nhân viên kèm theo hình ảnh.
 • Báo động đỏ, khi có một sự truy cập không hợp lệ.

Báo cáo khẩn cấp

 • Báo cáo số lượng người hiện diện trong khu vực.
 • Mở/đóng cửa khẩn cấp, hàng loạt.
 • Hiển thị trạng thái cửa bằng màu sắc trên layout tổng.
 • Báo cáo chấm công.

Quản lý thông tin ra vào

 • Tạo thông tin người ra vào theo nhóm quyền.
 • Chụp hình ảnh từ camera
 • Tích hợp thẻ từ/RFID/vân tay
 • Kiểm soát thiết bị mang ra/vào

Đa dạng thiết bị

 • Thiết bị chấm công: Chiyu, Ronald Jack
 • Các đầu vào: Khuôn mặt, vân tay, thẻ RFID
 • Lấy hình ảnh từ các loại camera
 • Điều khiển tất cả các loại Barrier, Tripod...