0983.100.233

Bảng tin

  
KIẾN TRÚC PHẦN MỀM ĐA NỀN TẢNG - TẬP TRUNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

KIẾN TRÚC PHẦN MỀM ĐA NỀN TẢNG - TẬP TRUNG CƠ SỞ DỮ LIỆU

YOUSOFT VIỆT NAM phát triển phần mềm dựa trên kiến trúc hiện đại sau: Phần mềm chạy trên nhiều nền tảng. Có nghĩa là, phần mềm có thể chạy ở 3 dạng như bên dưới, truy xuất cùng một cơ sở dữ liệu, thông tin tức thì. Web: phần mềm sẽ được hosting từ xa hoặc nội bộ. Chạy từ 1 url. Ví dụ: [...]


Bài viết:'Bảng tin - nhóm Kiến trúc phần mềm | GIẢI PHÁP PHẦN MỀM 4.0' | Cập nhật:''


Tất cả sản phẩm phần mềm của YOUSOFT VIỆT NAM đều thiết kế kiến trúc đa nền tảng, đảm bảo được sự an toàn bảo mật cao, nhiều mô đun quản trị tiên tiến
Anh chị vui lòng gọi về số hotline 0983.100.33, hoặc bấm vào nút chat bên đưới, hoặc Zalo Chat:098913433 để được tư vấn về kỹ thuật chi tiết hơn. Chân thành cảm ơn.